ACC&ETC BEST ITEM

ACC&ETC

 • 상품 섬네일

  피그먼트볼캡

  • 15,500

  • Size: One size
   Color: 베이지,퍼플,민트,차콜
   Fitting: Soo(-/챠콜), Jessi(-/베이지),
   Fabric: 코튼100
 • 상품 섬네일

  쉼표집게머리핀

  • 5,500

  • Size: One size
   Color: 투명,브라운,블랙
   Fitting: Jessi(-/투명,블랙)
   Fabric: 아크릴

   SIZE INFOMATION 총길이 11
 • 상품 섬네일

  페이즐 컬러 헤어밴드

  • 7,900

  • Size: One size
   Color: 화이트,핑크,옐로우,레드,그린,블루,블랙
   Fitting: Jessi(-/옐로우)
   Fabric:

 • 상품 섬네일

  별별이어링

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFOMATION
   총길이4/6/8 침길이1
 • 상품 섬네일

  드라마서클이어링

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버), Suzy(-/골드), Niki(-/실버)
   Fabric: 신주,티탄침

 • 상품 섬네일

  플라워아크릴링

  • 6,000 5,700 5%

 • 상품 섬네일

  러블이어링SET

  • 11,900 11,400 5%

 • 상품 섬네일

  피앙이어링

  • 16,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Niki(-/골드)
   Fabric: 신주
 • 상품 섬네일

  라운드네크리스 [실버92.5]

  • 46,100

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Chaei(-/골드)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  디바네크리스 [실버92.5]

  • 36,200

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Chaei(-/실버,골드)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  슬리밍링SET

  • 8,000

  • Size: One size / 3-13
   Color: 실버,골드
   Fitting: Chloe(-/실버),Yejin(-/실버)
   Fabric: 신주


 • 상품 섬네일

  진주드롭이어링

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Chaei(-/실버)
   Fabric: 아크릴진주,신주,스틸

 • 상품 섬네일

  엔스집게삔

  • 5,700

  • Size: One size
   Color: 브라운,블랙
   Fitting: Chaei(-/블랙) Soo(-/브라운)
   Fabric: 아크릴

 • 상품 섬네일

  진주네크리스SET

  • 22,000

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Chaei(-/골드)
   Fabric: 신주,진주

   SIZE INFOMATION

   총길이 16/17/27
 • 상품 섬네일

  사이즈이어링SET

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFOMATION
   총길이1.5,3,4,5 침길이1


 • 상품 섬네일

  체인스톤네크리스

  • 24,800

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Suzy(-/실버)
   Fabric: 신주,큐빅

 • 상품 섬네일

  써클스타이어링

  • 16,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Niki(-/실버)
   Fabric: 주석합금,실버925침

 • 상품 섬네일

  에트이어링

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주
 • 상품 섬네일

  데일리벙거지

  • 18,900

  • Size: One size
   Color: 형광노랑,오렌지,블랙
   Fitting: Soo(-/블랙), Niki(-/블랙)
   Fabric: 폴리에스테르

 • 상품 섬네일

  엔티크진주이어링

  • 16,200

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Chaei(-/골드)
   Fabric: 아연,아크릴진주

 • 상품 섬네일

  크로우네크리스

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Niki(-/실버)
   Fabric: 신주


   SIZE INFOMATION
   총길이42 팬던트길이2.5
 • 상품 섬네일

  블링실버링

  • 20,000

  • Size: 13호,15호,17호,19호
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(13호/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  블루아이링

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(-/실버)
   Fabric: 신주,큐빅

 • 상품 섬네일

  실버클래시팔찌 [실버92.5]

  • 39,700

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

   SIZE INFOMATION 총길이17
 • 상품 섬네일

  제이투명반지

  • 7,400

  • Size: One size
   Color: 투명,브라운
   Fitting: Soo(-/투명,브라운)
   Fabric: 호마이카

 • 상품 섬네일

  포인심플링SET

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Niki(-/실버), Jessi(-/골드), Suzy(-/골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  주르미머리띠

  • 9,900

  • Size: One size
   Color: 베이지,블랙
   Fitting: Suzy(-/베이지), Jessi(-/베이지)
   Fabric: 폴리에스테르

   ※ 베이지 컬러가 상세 모델 컷보다 진하게 변경되었습니다. 디테일 컬러 참고하시고 구매 부탁드립니다.
 • 상품 섬네일

  비깅이어링SET

  • 10,400

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  칠링써클이어링

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jennie(-/실버), Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주,티탄침

   SIZE INFOMATION
   총길이5/8.5 침길이1 • 상품 섬네일

  하니벙거지

  • 17,200

  • Size: One size
   Color: 화이트,베이지,카키,블랙
   Fitting: Jessi(-/화이트), Soo(-/화이트)
   Fabric: 면
 • 상품 섬네일

  빈츠팔각모

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 아이보리,카키,브라운,블랙
   Fitting: Song-e(-/아이보리,블랙)
   Fabric: 폴리에스테르


   SIZE INFOMATION
   지름18 높이19 챙길이6
 • 상품 섬네일

  심플 트리플 링

  • 10,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  동글실버팔찌 [실버92.5]

  • 22,700

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  엔틱크리스탈이어링

  • 13,700

  • Size: One size
   Color: 크리스탈
   Fitting: Chaei(-/크리스탈)
   Fabric: 아연케스팅,글라스,신주,무니켈포스트

   SIZE INFOMATION
   총길이7 침길이1
 • 상품 섬네일

  테니볼드반지

  • 9,200

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Soo(-/실버,골드)
   Fabric: 아연

 • 상품 섬네일

  라비에볼캡

  • 16,400

  • Size: One size
   Color: 화이트,오렌지,그레이,네이비,블랙
   Fitting: Jessi(-/화이트),Niki(-/화이트)
   Fabric: 면

 • 상품 섬네일

  리본헤어밴드

  • 13,000

  • Size: One size
   Color: 카멜,카키,블랙
   Fitting: Jessi(-/카키), Suzy(-/블랙)
   Fabric: 면


   SIZE INFOMATION
   지름15 두께6
 • 상품 섬네일

  메딘이어링

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버), Niki(-/실버)
   Fabric: 신주


   SIZE INFOMATION
   총길이3 침길이1.5
 • 상품 섬네일

  주르밍헤어곱창

  • 8,900

  • Size: One size
   Color: 아이보리,블랙
   Fitting: Jessi(-/아이보리,블랙)
   Fabric: 폴리에스테르

 • 상품 섬네일

  라운이어링

  • 11,600

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Jessi(-/골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFORMATION
   총길이6.7 침길이1
 • 상품 섬네일

  데님베이직벙거지

  • 18,900

  • Size: One size
   Color: 연청,진청,흑청
   Fitting: Jessi(-/흑청),Soo(-/진청)
   Fabric: 면

 • 상품 섬네일

  실버볼드링SET [실버92.5]

  • 70,400

  • Size: 9호,11호,13호,15호,17호
   Color: 골드2PS,로즈골드1PS,실버1PS
   Fitting: Jessi(9/골드2PS,로즈골드1PS,실버1PS)
   Fabric: 실버92.5
 • 상품 섬네일

  베리실버체인발찌[실버92.5]

  • 45,200 43,000 5%

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Chaei(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  페이즐반다나

  • 4,100

  • Size: One size
   Color: 핑크,옐로우,오렌지,레드,그린,스카이블루
   퍼플,네이비,그레이,블랙
   Fitting: Jessi(-/스카이블루,그레이,블랙)
   Fabric: 면

 • 상품 섬네일

  촘촘큐빅네크리스

  • 30,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버), Suzy(-/실버)
   Fabric: 신주,큐빅

 • 상품 섬네일

  미니크로스발찌 [실버92.5]

  • 24,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

   SIZE INFOMATION
   총길이24
 • 상품 섬네일

  엑스링

  • 12,100

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  오즈반투명이어링

  • 9,000

  • Size: One size
   Color: 화이트,핑크
   Fitting: Jessi(-/화이트)
   Fabric: 아크릴

1 2 3 4 5 6 7 8 9


 • english
 • chinese
 • Japanese
close