ACC BEST ITEM

 • 상품 섬네일

  네온미키니트숄

  • 55,800

  • Size: Free(44-66)
   Color: 아이보리,형광옐로우,형광핑크
   Fitting: Jini(Free/형광핑크)
 • 상품 섬네일

  립합피그먼트볼캡

  • 32,000

  • Size: One size
   Color: 베이지,블루,카키,블랙
   Fitting: Jessi(-/베이지,블루,카키), Yejin(-/블루),
   Niki(-/카키), Suzy(-/카키)
   Fabric: 면 100%

 • 상품 섬네일

  사이즈이어링SET

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFOMATION
   총길이1.5,3,4,5 침길이1


 • 상품 섬네일

  팬던트체인네크리스

  • 16,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Song-e(-/골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFOMATION
   총길이41 팬던트지름2
 • 상품 섬네일

  언발크로스네크리스

  • 14,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  아바선글라스

  • 15,500

  • Size: One size
   Color: 브라운,블랙
   Fitting: Jessi(-/브라운,블랙), Suzy(-/블랙),
   Niki(-/브라운,블랙), Song-e(-/브라운,블랙)
   Fabric: 폴리카보네이트,메탈,UV400

ACC

 • 상품 섬네일

  써클스타이어링

  • 16,000 15,200 5%

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Niki(-/실버)
   Fabric: 주석합금,실버925침

 • 상품 섬네일

  스마일발찌

  • 9,800

  • Size: One size
   Color: 핑크,레드,연두,블루,블랙
   Fitting: Song-e (-/블랙), Jessi(-/레드)
   Fabric: 실버925,나일론줄

 • 상품 섬네일

  네온미키니트숄

  • 55,800

  • Size: Free(44-66)
   Color: 아이보리,형광옐로우,형광핑크
   Fitting: Jini(Free/형광핑크)
 • 상품 섬네일

  물방울이어링

  • 14,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/골드), Niki(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  팬던트체인네크리스

  • 16,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Song-e(-/골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFOMATION
   총길이41 팬던트지름2
 • 상품 섬네일

  캔들오버니삭스

  • 6,000

  • Size: One size
   Color: 화이트,블랙
   Fitting: Jessi(-/블랙)
   Fabric: 폴리에스테르,우레탄

   SIZE INFOMATION
   총길이48
 • 상품 섬네일

  올데이이어링SET

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  하트투네크리스

  • 9,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Mini(-/실버)
   Fabric: 브레스,철체인

 • 상품 섬네일

  체이닝팔찌

  • 13,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Song-e(-/골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  클레온링

  • 10,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Mini(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  트위스트링

  • 16,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Song-e(-/골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  홀리링

  • 10,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Mini(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  립합피그먼트볼캡

  • 32,000

  • Size: One size
   Color: 베이지,블루,카키,블랙
   Fitting: Jessi(-/베이지,블루,카키), Yejin(-/블루),
   Niki(-/카키), Suzy(-/카키)
   Fabric: 면 100%

 • 상품 섬네일

  사이즈이어링SET

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFOMATION
   총길이1.5,3,4,5 침길이1


 • 상품 섬네일

  언발크로스네크리스

  • 14,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  아바선글라스

  • 15,500

  • Size: One size
   Color: 브라운,블랙
   Fitting: Jessi(-/브라운,블랙), Suzy(-/블랙),
   Niki(-/브라운,블랙), Song-e(-/브라운,블랙)
   Fabric: 폴리카보네이트,메탈,UV400

 • 상품 섬네일

  랜드선글라스

  • 15,000

  • Size: One size
   Color: 레오파드,블랙
   Fitting: Jessi(-/레오파드,블랙), Suzy(-/레오파드)
   Fabric: 폴리카보네이트,메탈,UV400

 • 상품 섬네일

  아무이어링

  • 11,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버,골드), Suzy(-/실버,골드)
   Fabric: 신주,무니켈도금,무니켈침


   SIZE INFOMATION
   총길이8 침길이1
 • 상품 섬네일

  믹스체인링SET

  • 13,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 구리


 • 상품 섬네일

  페이즐실키스카프

  • 11,800

  • Size: One size
   Color: 베이지,소라,블랙
   Fitting: Suzy(-/블랙)
   Fabric: 폴리에스테르

 • 상품 섬네일

  고잉볼캡

  • 17,000

  • Size: One size
   Color: 화이트,옐로우,그레이,블랙
   Fitting: Niki(-/블랙), Jessi(-/그레이,블랙), Song-e(-/블랙)
   Fabric: 면

 • 상품 섬네일

  사각크로키벨트

  • 13,000

  • Size: One size
   Color: 카멜,와인,브라운,네이비,그레이,블랙
   Fitting: Chloe(-/브라운), Yejin(-/블랙)
   Fabric: 합성피혁

   SIZE INFOMATION
   버클가로6 세로5.5 벨트길이99 벨트폭4 • 상품 섬네일

  체인스톤네크리스

  • 24,800

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Suzy(-/실버)
   Fabric: 신주,큐빅

 • 상품 섬네일

  드라마서클이어링

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버), Suzy(-/골드), Niki(-/실버)
   Fabric: 신주,티탄침

 • 상품 섬네일

  레오스퀘어스카프

  • 11,800

  • Size: One size
   Color: 아이보리,네이비,블랙
   Fitting: Jessi(-/아이보리)
   Fabric: 폴리에스테르


   SIZE INFOMATION
   가로53 세로55
 • 상품 섬네일

  언발드롭이어링

  • 11,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  크리스탈비즈핀

  • 6,800

  • Size: One size
   Color: 아이보리,핑크
   Fitting: Jessi(-/아이보리)
   Fabric: 비즈,철


 • 상품 섬네일

  싱글볼네크리스

  • 20,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Niki(-/실버), Jessi(-/골드), Suzy(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  언발오각벨트

  • 9,900

  • Size: One size
   Color: 카멜,브라운,블랙
   Fitting: Niki(-/브라운), Jessi(-/블랙)
   Fabric: 합성피혁


   SIZE INFOMATION
   벨트길이99 벨트폭3 버클가로5 버클세로4.5
 • 상품 섬네일

  코팅레더벙거지

  • 19,800

  • Size: One size
   Color: 블랙
   Fitting: Jennie(-/블랙)
   Fabric: 폴리에스테르

   SIZE INFOMATION
   지름17 높이8.5 챙길이8 • LIPHOP
  상품 섬네일

  누디티팬티

  • 9,300

  • Size: Free(85-95)
   Color: 화이트,스킨,블랙
   Fitting: Jessi(Free/블랙)
 • 상품 섬네일

  시프링

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  더블이어커프

  • 9,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버), Suzy(-/골드)
   Fabric: CCB

 • 상품 섬네일

  루시체인네크리스

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(Free/실버,골드)
   Fabric: 신주

   SIZE INFORMATION
   총길이45


 • 상품 섬네일

  로에븐이어링

  • 9,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버), Jennie(-/골드)
   Fabric: 신주,무니켈도금

   SIZE INFOMATION
   총길이3.5 침길이1 • 상품 섬네일

  칠링써클이어링

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jennie(-/실버), Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주,티탄침

   SIZE INFOMATION
   총길이5/8.5 침길이1 • 상품 섬네일

  주르밍헤어곱창

  • 8,900

  • Size: One size
   Color: 아이보리,블랙
   Fitting: Jessi(-/아이보리,블랙)
   Fabric: 폴리에스테르

1 2 3 4 5 6 7


 • english
 • chinese
 • Japanese
close