JEWERLY BEST ITEM

JEWERLY

 • 상품 섬네일

  실버러브목걸이

  • 23,000 21,900 5%

 • 상품 섬네일

  심플2SET

  • 11,900

 • 상품 섬네일

  진주드롭이어링

  • 12,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Chaei(-/실버)
   Fabric: 아크릴진주,신주,스틸

 • 상품 섬네일

  진주네크리스SET

  • 22,000

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Chaei(-/골드)
   Fabric: 신주,진주

   SIZE INFOMATION

   총길이 16/17/27
 • 상품 섬네일

  엔틱볼드반지

  • 26,800

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Chaei(One size/실버)
   Fabric: 자개925

 • 상품 섬네일

  엔티크진주이어링

  • 16,200

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Chaei(-/골드)
   Fabric: 아연,아크릴진주

 • 상품 섬네일

  비깅이어링SET

  • 10,400

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  제이투명반지

  • 7,400

  • Size: One size
   Color: 투명,브라운
   Fitting: Soo(-/투명,브라운)
   Fabric: 호마이카

 • 상품 섬네일

  테니볼드반지

  • 9,200

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Soo(-/실버,골드)
   Fabric: 아연

 • 상품 섬네일

  실버볼드링SET [실버92.5]

  • 70,400

  • Size: 9호,11호,13호,15호,17호
   Color: 골드2PS,로즈골드1PS,실버1PS
   Fitting: Jessi(9/골드2PS,로즈골드1PS,실버1PS)
   Fabric: 실버92.5
 • 상품 섬네일

  미니크로스발찌 [실버92.5]

  • 24,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

   SIZE INFOMATION
   총길이24
 • 상품 섬네일

  엑스링

  • 12,100

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Jessi(-/실버,골드)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  오즈반투명이어링

  • 9,000

  • Size: One size
   Color: 화이트,핑크
   Fitting: Jessi(-/화이트)
   Fabric: 아크릴

 • 상품 섬네일

  디바네크리스 [실버92.5]

  • 36,200

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Chaei(-/실버,골드)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  라운드네크리스 [실버92.5]

  • 46,100

  • Size: One size
   Color: 골드
   Fitting: Chaei(-/골드)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  벨든이어링

  • 10,700

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Chaei(-/골드), Jessi(-/골드)
   Fabric: 신주,무니켈포스트

 • 상품 섬네일

  엔틱크리스탈이어링

  • 13,700

  • Size: One size
   Color: 크리스탈
   Fitting: Chaei(-/크리스탈)
   Fabric: 아연케스팅,글라스,신주,무니켈포스트

   SIZE INFOMATION
   총길이7 침길이1
 • 상품 섬네일

  클립체인팔찌

  • 10,700

  • Size: One size
   Color: 실버,골드
   Fitting: Yejin(-/실버),Jessi(-/골드),CHAEI(-/골드)
   Fabric: 단동,스틸

 • 상품 섬네일

  동글실버팔찌 [실버92.5]

  • 22,700

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

 • 상품 섬네일

  실버클래시팔찌 [실버92.5]

  • 39,700

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(-/실버)
   Fabric: 실버92.5

   SIZE INFOMATION 총길이17
 • 상품 섬네일

  스마일팬던네크리스

  • 7,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Jessi(-/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  블루아이링

  • 18,000

  • Size: One size
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(-/실버)
   Fabric: 신주,큐빅

 • 상품 섬네일

  블링실버링

  • 20,000

  • Size: 13호,15호,17호,19호
   Color: 실버
   Fitting: Yejin(13호/실버)
   Fabric: 신주

 • 상품 섬네일

  더블꼬임빈티지링 [실버92.5]

  • 35,000

  • Size: 9호,11호,13호,15호,17호,19호
   Color: 크리스탈
   Fitting: Yejin(11/크리스탈)
   Fabric: 실버925,지르코니아큐빅

 • 상품 섬네일

  엔틱실버하트링 [실버92.5]

  • 24,000

  • Size: 11호,13호,15호,17호
   Color: 크리스탈
   Fitting: Yejin(11/크리스탈)
   Fabric: 실버925,지르코니아큐빅

1 2 3 4 5


 • english
 • chinese
 • Japanese
close